THÁNH GIUSE - HOA HƯỚNG DƯƠNG

THÁNH GIUSE - HOA HƯỚNG DƯƠNG

Trong thực vật học có hiện tượng gọi là quang hướng động, nghĩa là sự phát triển của cây tuỳ thuộc theo ánh sáng. Thân cây có quang hướng động dương nên thường mọc về phía ánh sáng. Rễ cây có quang hướng động âm nên mọc về phía tối.

Xem tiếp...

Trang nhất » Tin Tức » GP HƯNG HÓA » Giáo Xứ

Danh sách các Giáo Xứ

Chủ nhật - 17/06/2012 10:51

Hạt Sơn Tây - Hòa Bình, Sơn La

 1. Giáo Xứ Vĩnh Lộc (5 họ đạo): Phùng Há, Thạch Thất, Hà Nội
 2. Giáo Xứ Dị Nậu (3 họ đạo): Thạch Thất, Hà Nội
 3. Giáo Xứ Trại Ro (6 họ đạo): Tuyết Nghĩa, Quốc Oai, Hà Nội
 4. Giáo Xứ Hoàng Xá: Quốc Oai, Quốc Oai, Hà Nội
 5. Giáo Xứ Phú Nghĩa (11 họ đạo):Phú Kim, Thạch Thất, Hà Nội
 6. Giáo Xứ Sơn Tây (3 họ đạo):5 Lê Lợi, Thị xã. Sơn Tây, Hà Nội
 7. Giáo Xứ Sơn Lộc (10 họ đạo):Trung Sơn Trầm, Thị xã. Sơn Tây, Hà Nội
 8. Giáo Xứ Hòa Bình (11 họ đạo):Thị xã. Hòa Bình, Hòa Bình
 9. Giáo Xứ Mộc Châu:Mộc Châu, Mộc Châu, Sơn La
 10. Giáo Xứ Sơn La:Thị xã. Sơn La, Sơn La
 11. Giáo Xứ Tĩnh Lam (10 họ đạo):Ðại Thành, Quốc Oai, Hà Nội
 12. Giáo Xứ Bách Lộc (12 họ đạo):Thị xã. Thọ Lộc, Phúc Thọ, Hà Nội
 13. Giáo Xứ Hạ Hiệp (11 họ đạo):Liên Hiệp, Phúc Thọ, Hà Nội
 14. Giáo Xứ Thanh Mạc:Thanh Ða, Phúc Thọ, Hà Nội
 15. Giáo Xứ Vĩnh Thọ (9 họ đạo):Vân Phúc, Phúc Thọ, Hà Nội
 16. Giáo Xứ Phú Nghĩa-Ba Vì (3 họ đạo):Thụy An, Ba Vì, Hà Nội
 17. Giáo Xứ Cần Kiệm(3 họ đạo) Cần Kiệm, Thach Thất, Hà Nội

Hạt Tuyên Quang

 1. Giáo Xứ Tuyên Quang (18 họ đạo):Núi Cố, P. Minh Khai, Thị xã. Tuyên Quang, Tuyên Quang
 2. Giáo Xứ Tân Quang (3 họ đạo):Ttr. Bắc Quang, Hà Giang
 3. Giáo Xứ Hà Giang (3 họ đạo):Thị xã. Hà Giang, Hà Giang
 4. Giáo Xứ Hàm Yên:Ttr. Tân Yên, Hàm Yên, Tuyên Quang
 5. Giáo Xứ Phú Lâm:Phú Lâm, Yên Sơn, Tuyên Quang
 6. Giáo Xứ Trại Cỏ (14 họ đạo):Nghinh Xuyên, Ðoan Hùng, Phú Thọ
 7. Giáo Xứ Vân Du:Vân Du, Ðoan Hùng, Phú Thọ
 8. Giáo Xứ Ðồng Ðam (6 họ đạo):Quế Lâm, Ðoan Hùng, Phú Thọ

Hạt Lào Cai - Lai Châu - Ðiện Biên

 1. Giáo Xứ Sa Pa (7 họ đạo)-Ttr. Sa Pa, Lào Cai
 2. Giáo Xứ Bảo Yên (4 họ đạo)-Ttr. Phố Ràng, Bảo Yên, Lào Cai
 3. Giáo Xứ Phố Lu (6 họ đạo)-Phố Lu, Bảo Thắng, Lào Cai
 4. Giáo Xứ Cốc Lếu (9 họ đạo)-P. Cốc Lếu, Thị xã. Lào Cai, Lào Cai
 5. Giáo Xứ Lai Châu-Thị xã. Lai Châu, Lai Châu
 6. Giáo Xứ Ðiện Biên-Tp. Ðiện Biên, Ðiện Biên
 7. Nhà Thờ Lào Cai-Thị Xã Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Hạt Yên Bái

 1. Giáo Xứ Yên Bái (13 họ đạo):P. Hồng Hà, Thị xã. Yên Bái, Yên Bái
 2. Giáo Xứ Giàng La Pán:Bản Mù, Trạm Tấu, Yên Bái
 3. Giáo Xứ Phúc Lộc:Phúc Lộc, Trấn Yên, Yên Bái
 4. Giáo Xứ Mậu Ðông:Mậu Ðông, Văn Yên, Yên Bái
 5. Giáo Xứ Yên Hưng:Yên Hưng, Văn Yên, Yên Bái
 6. Giáo Xứ Lang Thíp:Lang Thíp, Văn Yên, Yên Bái
 7. Giáo Xứ Mỹ Hưng:Mỹ Hưng, Trấn Yên, Yên Bái
 8. Giáo Xứ Yên Bình (5 họ đạo):Vĩnh Kiên, Yên Bình, Yên Bái
 9. Giáo Xứ Hán Ða (4 họ đạo):Hán Ðà, Yên Bình, Yên Bái
 10. Giáo Xứ Phình Hồ (16 họ đạo):Phình Hồ, Trạm Tấu, Yên Bái
 11. Giáo Xứ Vĩnh Quang:Ttr. Liên Sơn, Văn Chấn, Yên Bái
 12. Giáo Xứ Nghĩa Lộ:Thị xã. Nghĩa Lộ, Yên Bái
 13. Giáo Xứ Ðồng Lú:Nông trường Chè Nghĩa Lộ, Yên Bái
 14. Giáo Xứ Nhân Nghĩa (10 họ đạo):Báo Ðáp, Trấn Yên, Yên Bái
 15. Giáo Xứ Mông Sơn (5 họ đạo):Mông Sơn, Yên Bình, Yên Bái
 16. Giáo Xứ Yên Thế(Lục Yên)(5 họ đạo):Thị trấn Yên Thế, Lục Yên, Yên Bái
 17. Giáo Xứ Bảo Ái (5 họ đạo):Bảo Ái, Yên Bình, Yên Bái
 18. Giáo Xứ Yên Thịnh (2 họ đạo):An Thịnh, Văn Yên, Yên Bái
 19. Giáo Xứ Ðại Phác:Ðại Phác, Văn Yên, Yên Bái
 20. Giáo Xứ Yên Phú (2 họ đạo):Yên Phú, Văn Yên, Yên Bái
 21. Giáo Xứ Yên Hợp:Yên Hợp, Văn Yên, Yên Bái
 22. Giáo Xứ Xuân Ái (2 họ đạo):Xuân Ái, Văn Yên, Yên Bái
 23. Giáo Xứ Mậu A (7 họ đạo):Ttr. Mậu A, Văn Yên, Yên Bái

Hạt Tây - Nam Phú Thọ

 1. Giáo Xứ Hoàng Xá (2 họ đạo)-Hoàng Xá, Thanh Thủy, Phú Thọ
 2. Giáo Xứ Thủy Trạm (4 họ đạo)-Sơn Thủy, Thanh Thủy, Phú Thọ
 3. Giáo Xứ Trại Sơn (4 họ đạo)-Hoàng Xá, Thanh Thủy, Phú Thọ
 4. Giáo Xứ Lương Sơn (3 họ đạo)-Lương Sơn, Thanh Sơn, Phú Thọ
 5. Giáo Xứ Phù Lao (4 họ đạo)-Sơn Thủy, Thanh Thủy, Phú Thọ
 6. Giáo Xứ Xuân Dương (7 họ đạo)-Xuân Dương, Thanh Thủy, Phú Thọ
 7. Giáo Xứ Ðồn Vàng (12 họ đạo)-Sơn Hùng, Thanh Sơn, Phú Thọ.

Hạt Tây-Bắc Phú Thọ

 1. Giáo Xứ Yên Tập (5 họ đạo)-Yên Tập, Cẩm Khê, Phú Thọ
 2. Giáo Xứ Tạ Xá (8 họ đạo)-Tạ Xá, Cẩm Khê, Phú Thọ
 3. Giáo Xứ Ro Lục (8 họ đạo)-Hương Lung, Cẩm Khê, Phú Thọ
 4. Giáo Xứ Mộ Xuân (4 họ đạo)-Xuân An, Yên Lập, Phú Thọ
 5. Giáo Xứ Dư Ba (15 họ đạo)-Tuy Lộc, Cẩm Khê, Phú Thọ
 6. Giáo Xứ Ngô Xá-Ngô Xá, Cẩm Khê, Phú Thọ
 7. Giáo Xứ Phượng Vĩ (3 họ đạo)-Phượng Vĩ, Cẩm Khê, Phú Thọ
 8. Giáo Xứ Bằng Giã (5 họ đạo)-Bằng Giã, Cẩm Khê, Phú Thọ

Hạt Ðông-Nam Phú Thọ

 1. Giáo Xứ Nỗ Lực (11 họ đạo)-Thụy Vân, Tp. Việt Trì, Phú Thọ
 2. Chuẩn Xứ Việt Trì (2 họ đạo)-Tiên Cát, Gia Cẩm, Tp. Việt Trì, Phú Thọ
 3. Giáo Xứ Hà Thạch (8 họ đạo)-Hà Thạch, Thị xã. Phú Thọ, Phú Thọ
 4. Giáo Xứ Thạch Sơn (4 họ đạo)-Thạch Sơn, Lâm Thao, Phú Thọ
 5. Giáo Xứ Tiên Kiên (4 họ đạo)-Tiên Kiên, Lâm Thao, Phú Thọ
 6. Giáo Xứ Hiền Quan (8 họ đạo)-Hiền Quan, Tam Nông, Phú Thọ
 7. Giáo Xứ Hưng Hóa (TGM cũ) (3 họ đạo)-Hưng Hóa, Tam Nông, Phú Thọ
 8. Giáo Xứ Làng Lang (8 họ đạo)-Phú Mỹ, Phù Ninh, Phú Thọ
 9. Giáo Xứ Phù Lỗ (3 họ đạo)-Ttr. Phù Lỗ, Phù Ninh, Phú Thọ
 10. Giáo Xứ Gia Thành (3 họ đạo)-Gia Thành, Lâm Thao, Phú Thọ
 11. Giáo Xứ Vân Ðồn (9 họ đạo)-Vân Ðồn, Ðoàn Hùng, Phú Thọ
 12. Giáo Xứ Chiêu Ứng (2 họ đạo)-Sơn Cương, Thanh Ba, Phú Thọ
 13. Giáo Xứ Ðồng Xa (4 họ đạo)-Ninh Dân, Thanh Ba, Phú Thọ
 14. Giáo Xứ Phi Ðình (3 họ đạo)-Ấm Thượng, Hà Hòa, Phú Thọ
 15. Giáo Xứ Vân Khê (4 họ đạo)-Vân Thê, Thanh Ba, Phú Thọ
 16. Giáo Xứ Trù Mật (8 họ đạo)-Văn Lung, Thị xã. Phú Thọ, Phú Thọ
 17. Giáo Xứ Phú Thọ-Thị xã. Phú Thọ, Phú Thọ
 18. Giáo Xứ Ðức Phong-Cổ Tiết, Tam Nông, Phú Thọ
 19. Giáo Xứ Bồng Lạng-Hợp Hải, Lâm Thao, Phú Thọ
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

TÀI LIỆU

SỰ KIỆN

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nayHôm nay : 5659

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 59790

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 10995158

THÁNH GIUSE - HOA HƯỚNG DƯƠNG

THÁNH GIUSE - HOA HƯỚNG DƯƠNG

Trong thực vật học có hiện tượng gọi là quang hướng động, nghĩa là sự phát triển của cây tuỳ thuộc theo ánh sáng. Thân cây có quang hướng động dương nên thường mọc về phía ánh sáng. Rễ cây có quang hướng động âm nên mọc về phía tối.

Xem tiếp...