Trang nhất » Tin Tức » SUY NIỆM » Suy Niệm Chúa Nhật

CN Chúa Giê-su chịu phép rửa: BA DẠNG PHÉP RỬA

Thứ sáu - 11/01/2019 22:35
Sự kiện Chúa Giêsu chịu Phép Rửa là gạch nối giữa hai giai đoạn quan trọng: sống ẩn dật 30 năm âm thầm với gia đình tại Nadarét và rao giảng công khai sứ vụ loan báo Tin Mừng. Đây cũng là gạch nối giữa hai mùa phụng vụ : Giáng sinh và Thường niên.
BA DẠNG PHÉP RỬA*
 
Sự kiện Chúa Giêsu chịu Phép Rửa là gạch nối giữa hai giai đoạn quan trọng:
sống ẩn dật 30 năm âm thầm với gia đình tại Nadarét và rao giảng công khai
sứ vụ loan báo Tin Mừng. Đây cũng là gạch nối giữa hai mùa phụng vụ : Giáng
sinh và Thường niên.
 
Hôm nay Chúa nhật I thường niên, Giáo Hội sẽ cùng đồng hành với Chúa Giêsu
qua các biến cố của đời rao giảng, khởi đầu là sự kiện Chúa chịu phép rửa
của Gioan Tẩy Giả tại sông Giođan.
 
Bài Tin Mừng nói đến *ba dạng* Phép rửa.
 
 
*1.** Phép rửa sám hối.*
 
*Đây là Phép Rửa bằng nước do* Gioan thực hiện tại sông Giođan "*Tôi làm
phép rửa bằng nước để làm dấu hiệu cho thấy anh em đã ăn năn sám hối *"(Mt
3,11). Ai chịu phép rửa đều phải có một thái độ nội tâm cũng như bên ngoài,
phải tin vào sứ điệp của Gioan, phải trở lại thực lòng, phải quay về với
Thiên Chúa.Tuy nhiên, phép rửa của Gioan chỉ có tính cách tượng trưng, tự
nó không có sức xóa bỏ được tội lỗi mà chỉ là nghi thức nhắc nhở cho mọi
người phải ăn năn sám hối và cải thiện đời sống. Phép rửa sám hối chỉ là
nghi thức mang tính tẩy trần, nếu có giá trị thì chỉ theo quy định của lề
luật thôi, còn chưa có hiệu quả đích thực tôn giáo. Chính Gioan Tẩy Giả đã
minh định : “*Đấng cao trọng hơn tôi đang đến, Ngài quyền phép hơn tôi,
chính Ngài sẽ rửa anh em trong Thánh Thần và bằng lửa”. *(Mt 3,11). Gioan
làm phép rửa sám hối để dọn lòng dân chúng đón chờ Đấng Cứu Thế.
 
2. *Phép rửa mạc khải**.*
 
Khởi đầu cuộc sống công khai, Chúa Giêsu tìm đến sông Giođan để xin Gioan
Tẩy Giả cử hành phép rửa cho mình. Phép rửa Chúa Giêsu chịu là Phép rửa mạc
khải về một kỷ nguyên mới đã bắt đầu. Chính khung cảnh thần hiển của bài
Tin mừng kể là một mạc khải sống động về Ba Ngôi: Chúa Giêsu cúi mình trên
dòng nước, Chúa Thánh Thần ngự xuống dưới hình bồ câu và tiếng Chúa Cha xác
nhận “Này là Con Ta yêu dấu”.
 
Thật lạ lùng, trong số những người đến “*xưng thú tội lỗi*” ( Mc 1,5) và
chịu “ *phép rửa sám hối để đước ơn tha tội*” (Mc 1,4) lại có Chúa Giêsu.
Người là Đấng Thánh, là Thiên Chúa, siêu việt tuyệt đối, tại sao lại đến
xin Gioan làm phép rửa sám hối ? Người là Đấng mà Gioan “*không đáng cúi
xuống cởi quai dép cho Ngài *” lại có thể đứng chung với đám đông người tội
lỗi chờ đến lượt mình được chịu thanh tẩy? Đây là động thái gây kinh ngạc
cho con người thời nay, vì khó hiểu: Đấng không có tội lại đi nhận phép rửa
làm gì? Nhưng người ta cũng sớm hiểu ra rằng: phép rửa của Gioan Tẩy Giả
chỉ là nghi thức mang tính tẩy trần, nếu có giá trị thì chỉ theo quy định
của lề luật thôi, còn chưa có hiệu quả đích thực tôn giáo. Chính Gioan Tẩy
Giả đã minh định: “*Tôi rửa anh em trong nước, nhưng Đấng đến sau tôi sẽ
rửa anh em trong Thánh Thần và trong lửa*”. Khi Chúa Giêsu nhận phép rửa
này, ngoài việc “nhập thế đến cùng”, khiêm tốn xếp hàng đứng chung với các
tội nhân đợi chờ đến phiên, Người còn hữu ý qua động thái có một không hai
đó, công khai khởi đầu cuộc sống mới: cuộc rao giảng Tin Mừng cho mọi người.
 
Có ba dấu hiệu bài Tin mừng mạc khải không những tiên báo sự sống lại vinh
hiển của Đức Kitô mà còn tiên báo thời đại ân sủng mà Người mang đến cho
loài người.
 
*-Dấu hiệu 1* : Trời mở ra.
 
Sách Sáng thế đã nói : Ađam và Evà phạm tội, cửa thiên đàng đóng lại (St
3,23-24). Qua biết bao thế kỷ, Dân Thiên Chúa đã thiết tha cầu nguyện “*Ôi
ước chi Ngài xé rách các tầng trời và ngự xuống”* (Is 64,1). Nhờ Chúa Kitô,
từ nay trời mở ra, một kiểu nói của Thánh Kinh ngụ ý là con người từ nay
được sống thông hiệp với Thiên Chúa.
 
*-Dấu hiệu 2* : Thánh thần ngự xuống như chim bồ câu.
 
Sách Sáng Thế có nói:Trước khi tạo dựng trời đất thì “*Thánh Thần Thiên
Chúa bay lượn trên mặt nước*” (St 1,2) như để thông truyền sức sống. Khi
Chúa Giêsu chịu phép rửa, Chúa Thánh Thần ngự xuống dưới hình chim bồ câu
thì ngụ ý: Chúa Giêsu là con người mới và trong Người nhân loại sẽ được tạo
dựng lại, sẽ được đổi mới. Chính Thánh Phaolô xác định : “*Điều quan trọng
chẳng phải là việc cắt bì hay không cắt bì, nhưng là trở thành tạo vật mới*”
(Gal 6,15)
 
- *Dấu hiệu 3* : Lời của Chúa Cha : “*Con là con yêu dấu của Ta*”.
 
Qua lời tuyên bố này chúng ta nhận biết Đức Giêsu là con thật của Thiên
Chúa, và sau này Đức Giêsu dạy cho biết: những ai tin vào Người và nhận
phép rửa nhân danh Người thì cũng được thông phần vào địa vị làm con Thiên
Chúa.
 
3.  *Phép Rửa tái sinh.*
 
*Phép Rửa của Gioan là Phép Rửa bằng nước* *mời gọi* *sám hối.* *Phép rửa
của Chúa Giêsu* là Phép Rửa *tái sinh**.* Phép rửa này ban cho người được
rửa một đời sống mới. Thánh Phaolô đã giải thích về đời sống này cho những
người vừa được rửa tội như sau: "*Khi được rửa tội, anh em được **an táng* *với
Đức Kitô và trong phép rửa anh em cũng được **sống lại* *với Đức Kitô. Anh
em đã từng bị chết về mặt tâm linh nhưng giờ đây Thiên Chúa đã mang anh em
đến nguồn sống cùng với Đức Kitô*."(Cl 2,12-13). Như vậy qua Phép Rửa tái
sinh, Chúa Giêsu chia sẻ cho những người được rửa tội đời sống thần linh
của Ngài. Đó là sự sống trong Chúa Ba Ngôi. Người tín hữu trở thành thành
viên trong Dân Chúa Cha, chi thể trong Thân Mình Chúa Kitô và viên đá sống
động kiến tạo Đền Thờ Chúa Thánh Thần, nghĩa là trở nên con cái Thiên Chúa
và được thông phần vào sự sống của chính Thiên Chúa hằng sống. Bí tích Rửa
tội chính là một phép lạ cả thể tác động trên một cá thể trong suốt chiều
dài cuộc sống. Người ta được tắm gội trong sự chết và phục sinh của Đức
Kitô và được thần hóa một cách nhiệm mầu, để từ đó có thể phát biểu ngất
ngây như thánh Phaolô: *“Tôi sống nhưng không phải tôi sống mà là Đức Kitô
sống trong tôi”,* hay đầy xác quyết như thánh Augustinô: “*Chúa đã tạo dưng
con người cách lạ lùng và còn tái tạo con người cách lạ lùng hơn nữa*”.
 
Bí Tích Rửa Tội là nền tảng của toàn bộ đời sống Kitô hữu, là cửa ngõ dẫn
vào đời sống thần linh và mọi bí tích khác. Nhờ bí tích này chúng ta được
giải thoát khỏi tội lỗi và tái sinh làm con cái Thiên Chúa, thành chi thể
của Đức Kitô, được gia nhập và tham dự sứ mạng của Hội Thánh (GLCG #1213).
 
Bí Tích Rửa Tội tha thứ nguyên tội, mọi tội cá nhân và các hình phạt do
tội. Bí Tích Rửa tội cho tham dự vào đời sống của Thiên Chúa Ba Ngôi nhờ ơn
thánh hoá, nhờ ơn công chính hoá giúp tháp nhập vào Đức Kitô và Hội Thánh.
Bí tích này cho tham dự vào chức tư tế của Đức Kitô và tạo nền tảng cho sự
hiệp thông với tất cả các Kitô hữu. Bí tích này trao ban các nhân đức đối
thần và các hồng ân của Chúa Thánh Thần. Người lãnh nhận bí tích Rửa tội
thuộc về Đức Kitô luôn mãi: họ được đóng ấn không thể xóa được của Đức Kitô
(GLCG #263).
 
Cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và Gioan tại sông Giođan đã làm nên lịch sử và
đã được Giáo hội chọn làm khởi điểm cho mùa thường niên là mùa phụng vụ cử
hành các mầu nhiệm cuộc đời rao giảng tin mừng của Chúa Giêsu. Biến cố này
không chỉ là cuộc bàn giao cũ mới mà còn là điểm giao duyên giữa trời và
đất, giữa Thần khí và nước, giữa Tân ước và Cựu ước. Từ nay nhân loại được
tái sinh trong đời sống mới. Qua Bí tích Rửa tội, chúng ta được tái sinh
trong của Chúa Giêsu nhờ ghi dấu ấn tín của Chúa Thánh Thần và được trở nên
con cái Thiên Chúa.
 
Nhờ Bí Tích Rửa Tội, trong tư cách là “*Kitô hữu thuộc về Chúa Kitô*”,
chúng ta được nhắc nhớ về sứ mạng phải làm triển nở sự sống của Chúa Kitô
nơi mình và nơi những người lân cận bằng lòng tin và bằng tình yêu chân
thành và trung tín.
 
Trong tư cách “*Kitô hữu hướng về Chúa Kitô*”, chúng ta cũng được hun đúc
để luôn biết sống bằng niềm hy vọng và bằng lời kinh phó thác, nhất là
trong lúc gặp thử thách gian truân.
 
Trong tư cách “*Kitô hữu tìm về Chúa Kitô*”, chúng ta còn biết sẵn sàng
thanh tẩy đời sống qua việc sám hối hòa giải để đón nhận lòng thương xót
của Chúa một cách dồi dào hơn.
 
Trong phép lần hạt Năm Sự Sáng, gẫm thứ nhất, chúng ta vẫn đọc: *“Thứ nhất
thì ngắm, Đức Giêsu chịu phép rửa tại sông Giođan. Ta hãy xin cho được sống
xứng đáng là con cái Chúa”.* Theo gương Mẹ Maria, chúng ta xin được sống
gắn bó với Chúa Giêsu mật thiết hơn, để xứng đáng là những người con yêu
dấu của Thiên Chúa.
 
Chúa Giêsu là gương mẫu một người con hiếu thảo. Người luôn sống thân mật
với Chúa Cha, luôn kết hiệp với Chúa Cha trong kinh nguyện hằng ngày, luôn
thi hành thánh ý Chúa Cha. Người đã vâng lời Chúa Cha cho đến chết và chết
trên thập giá.
 
Noi gương Chúa Giêsu, chúng ta luôn kết hiệp với Thiên Chúa Ba Ngôi, luôn
thi hành thánh ý Thiên Chúa, luôn sống một cuộc sống tốt đẹp, luôn tích cực
góp phần xây dựng xã hội, tạo hạnh phúc cho tha nhân.
 
Lạy Chúa Giêsu Kitô, xin dạy chúng con biết sống ơn Bí tích Rửa Tội để
chúng con được xứng đáng được làm con yêu dấu của Thiên Chúa Ba Ngôi. Amen.
 
Lm Giuse Nguyễn Hữu An
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

TÀI LIỆU

SỰ KIỆN

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nayHôm nay : 2577

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 134262

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 12091480